Indhold

Dette afsnit beskriver kort de særlige regler, der stadig gælder for selvstændig skibsvirksomhed som bierhverv, når denne virksomhed er etableret inden den 12. maj 1989.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Virksomhedsordningen
  • Virksomheden anskaffer yderligere aktiver
  • Virksomheden har flere end ti ejere og anskaffer yderligere aktiver.

Regel

Indkomst fra selvstændig skibsvirksomhed som bierhverv, der er etableret inden den 12. maj 1989, beskattes som kapitalindkomst (PSL § 4, stk. 1, nr. 10, indtil den 11. maj 1989) uden underskudsbegrænsning. Det gælder uanset antallet af ejere.

Virksomhedsordningen

Ejerne kan ikke bruge virksomhedsordningen.

Hvis virksomheden køber yderligere aktiver

Hvis skibsvirksomheden køber yderligere aktiver, fx et skib, bliver indkomsten fra dette skib beskattet som kapitalindkomst.

Hvis virksomheden har flere end ti ejere og køber yderligere aktiver, der ikke er nødvendige for virksomhedens fortsatte drift

Hvis skibsvirksomheden har flere end ti ejere, og virksomheden anskaffer yderligere aktiver, der ikke er nødvendige for virksomhedens fortsatte drift, er indkomsten stadig kapitalindkomst, men indkomsten fra hele skibsvirksomheden vil blive omfattet af underskudsbegrænsning. Se afsnit (C.C.3.1.7.7) "Anparter i flere virksomheder".