Virksomheder med ejere, hvis indkomst og formue fra virksomheden opgøres efter reglerne i LL § 29 om fælles skatteregnskab, skal hvert år indberette oplysninger vedrørende det seneste indkomstår fra det fælles skatteregnskab til Skattestyrelsen. Indberetningen skal ske inden den 15. april i året efter det kalenderår, som oplysningerne vedrører, og ejerne skal inden for samme frist have meddelelse om de indberettede oplysninger.

Se SIL § 42, som er en videreførelse af den tidligere SKL § 8 S.