En kommanditists afskrivningsgrundlag ved køb af anparter i løbet af kommanditselskabets regnskabsår opgøres i henhold til det foregående års regnskabstal, og der reguleres for budgetterede regnskabstal for købsåret for perioden indtil købstidspunktet. Ved salg af aktiver, der er omfattet af afskrivningsloven, skal sælgeren og køberen i købsaftalen fordele af den samlede, kontantomregnede salgssum på de aktiver, der indgår i overdragelsen, jf. AL § 45, stk. 2, og C.C.2.4.1.3.2

I dette afsnit, kan der henvises til SKM2002.668.VLR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2002.668.VLR

En kommanditists afskrivningsgrundlag ved køb af anparter i løbet af kommanditselskabets regnskabsår opgøres på grundlag af det foregående års regnskabstal, idet der reguleres for budgetterede regnskabstal for perioden indtil købstidspunktet.

Ved fordelingen af anpartens resultat i købsåret, kunne der anvendes en fordeling i forhold til det budgetterede resultat. Køberen af anparten var ikke forpligtet til at fordele i forhold til årets faktiske resultat.