åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Afskrivningsgrundlag. Projektomkostninger. Køb af brugte anparter
  • Afskrivningstidspunkt. Ejendomsanpartsprojekt. Tyskland
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afskrivningsgrundlag. Projektomkostninger. Køb af brugte anparter

Se om afskrivningsgrundlaget for deltagere i anpartsprojekter i afsnit C.C.2.4.4.3 og i SKM2008.390.SKAT og SKM2009.261.SKAT.

Afskrivningstidspunkt. Ejendomsanpartsprojekt. Tyskland

En fast ejendom i et ejendomsprojekt i Tyskland var først erhvervet og afskrivningsberettiget for kommanditisterne, når købsaftalen efter tyske regler var indgået til notaren i Tyskland, og kommanditselskabet var noteret som ejer i den tyske tingbog (Grundbuch). Se SKM2008.747.SR og E.C.4.4.1.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2008.747.SR

En fast ejendom i Tyskland (købt af et anpartsprojekt), var først erhvervet og afskrivningsberettiget for kommanditisterne, når købsaftalen efter tysk ret var indgået for notaren, og køberen, kommanditselskabet, var noteret som ejer i den tyske tingbog (Grundbuch). Fordi ejendommen lå i Tyskland, skulle de tyske regler om ejendomsoverdragelse følges for at afgøre, hvornår ejendommen var erhvervet af kommanditselskabet.

Tysk ret

Andet

SKM2008.390.SKAT og SKM2009.261.SKAT

I meddelelsen og i styresignalet beskrives SKATs (nu Skattestyrelsens) opfattelse af gældende ret med hensyn til, hvorledes investorer i anpartsprojekter skal opgøre deres afskrivningsgrundlag.