åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit indeholder bestemmelser om afgiftens størrelse vedrørende:

 • Personmotorkøretøjer samt påhængs- og sættevogne til personbefordring
 • Vare- og lastmotorkøretøjer, der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse
 • Lastbiler og vogntog mv., der er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse
 • Tillæg for privat anvendelse (privatbenyttelsesafgift)
 • Mærkning ved privat eller blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse
 • Partikeludledningsafgift
 • Veterankøretøjer
 • Særligt om registreringspligtige ikke-benzindrevne traktorer
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Personmotorkøretøjer samt påhængs- og sættevogne til personbefordring

Af personmotorkøretøjer samt af påhængs- og sættevogne til personbefordring svares afgift af køretøjernes egenvægt efter nedenstående satser. Af campingvogne svares afgift med 32 pct. af vægtafgiftssatserne under A, men ikke udligningsafgift. Af sættevogne svares afgift som for påhængsvogne. Se VÆGTAL § 3. Udligningsafgift betales for dieseldrevne køretøjer.

I de følgende tabeller angives grundbeløb i 2020-niveau samt regulerede satser i det omfang, beløbene reguleres årligt. Beløbene reguleres på følgende måde.

Grundbeløbene for udligningsafgift i tabel A og D forhøjes med 20,7 pct. med virkning fra 15. februar 2021. Beløbene afrundes til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med 10.

Grundbeløbene for vægtafgift i tabel A forhøjes i forhold til 2020-niveauet i 2022 med 3,0 pct., i 2023 med 9,7 pct., i 2024 med 16,8 pct., i 2025 med 24,4 pct. og i 2026 med 36,9 pct. Beløbene afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med 10. Fra 2027 og frem betales vægtafgift efter 2026-satserne. Se VÆGTAL § 3, stk. 3-5.

VÆGTAL § 3, stk. 1, A. Personmotorkøretøjer, bortset fra busser (rute- og turistbiler mm.) og hyrevogne, samt påhængs- og sættevogne til personbefordring

Afgiftssatser for almindelige personbiler mv.
Afgift pr. køretøj pr. 6 måneder, hvor andet ikke fremgår (kr.) Grundbeløb (2020-satser gældende til og med 14. februar 2021) 2023-satser
Vægtafgift Udligningsafgift* Vægtafgift Udligningsafgift*
I. Egenvægt indtil 600 kg
- Motorcykler pr. 12 måneder 730 550    810 660
- Andre personkøretøjer pr. 6 måneder  1.060 800 1.170 970 
II. Egenvægt 601 - 800 kg

1.290 980 1.420 1.180
III. Egenvægt 801 - 1.100 kg

1.760 1.300 1.990 1.570
IV. Egenvægt 1.101 - 1.300 kg 2.340 1.650 2.570 1.990
V. Egenvægt 1.301 - 1.500 kg 3.050 - 3.350 -

Pr. 3 måneder

1.550

1.060

1.710 1.280
VI. Egenvægt 1.501 - 2.000 kg 4.200 - 4.610 -

Pr. 3 måneder

2.110

1.410

2.320  1.700
VII. Egenvægt over 2.000 kg        
 - afgift pr. 100 kg pr. 3 måneder 120  80  140 100 

*) Fra 2010 betales endvidere et tillæg på 1.000 kr. årligt for dieseldrevne biler uden godkendt partikelfilter.  

  

VÆGTAL § 3, stk. 1, B og C. Busser, turistbiler o.l. (rutebiler, se § 15, stk. 1, nr. 6)

Afgift pr. køretøj pr. 12 måneder (kr.) Vægtafgift

Udligningsafgift

Motorkøretøjer

B. Busser med højst 2 aksler

   
I. Egenvægt indtil 1.300 kg 450 1.130
II. Egenvægt 1.301 - 1.500 kg 585 1.160
III. Egenvægt 1.501 - 2.000 kg 810 1.230
IV. Egenvægt 2.001 - 3.000 kg 900 1.230
V. Egenvægt 3.001 - 4.000 kg 1.440 1.230
VI. Egenvægt 4.001 - 5.000 kg 1.920 1.230
VII. Egenvægt 5.001 - 6.000 kg 2.400 1.230
VIII. Egenvægt 6.001 - 7.000 kg 3.120 1.230
IX. Egenvægt 7.001 - 8.000 kg 3.640 1.230
X. Egenvægt 8.001 - 9.000 kg 4.160 1.230
XI. Egenvægt over 9.000 kg
Afgift pr. 100 kg egenvægt
50 14
C. Busser med flere end 2 aksler
Afgift pr. 100 kg egenvægt 36 10

VÆGTAL § 3, stk. 1, D. Personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, fx taxier (ambulancer, se § 15, stk. 1, nr. 5)

Afgiftssatser for taxier mv.
  Grundbeløb (2020-satser gældende til og med 14. februar 2021) 2023-satser
Afgift pr. køretøj pr. 12 måneder (kr.) Udligningsafgift Udligningsafgift
I. Egenvægt indtil 800 kg 2.500 3.020
II. Egenvægt 801 - 1.100 kg 3.100 3.740
III. Egenvægt 1.101 - 1.300 kg 3.670 4.430
IV. Egenvægt 1.301 - 1.500 kg 4.020 4.850
V. Egenvægt 1.501 - 2.000 kg 4.440 5.360
VI. Egenvægt over 2.000 kg 5.320 6.420

Af motorkøretøjer registreret før 1973 med gul/sort/hvide nummerplader (papegøjeplader) svares afgift efter satserne for personmotorkøretøjer. Se VÆGTAL § 3, stk. 2.

Vare- og lastmotorkøretøjer, der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse

Der betales afgift af køretøjernes tilladte totalvægt for så vidt angår vare- og lastmotorkøretøjer, der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, for påhængsvogne til godstransport, for registreringspligtige påhængsredskaber (bortset fra campingvogne) og for registreringspligtige motorredskaber, som er indrettet til godstransport.

Afgiften af motorkøretøjer, der registreres som trækkraft for sættevogne til godstransport, forhøjes som fastsat i VÆGTAL § 4, stk. 6. Afgiften af de nævnte påhængsredskaber beregnes efter satserne for påhængsvogne.

Afgiften af de nævnte motorredskaber beregnes efter satserne for vare- og lastmotorkøretøjer. Der betales ikke afgift af påhængskøretøjer til godstransport, der har en tilladt totalvægt over 3.500 kg.

Se VÆGTAL § 4, stk. 1.

I de følgende tabeller angives grundbeløb i 2020-niveau samt regulerede satser i det omfang, beløbene reguleres årligt. Beløbene reguleres på følgende måde:

Grundbeløbene for udligningsafgift i I og II, A forhøjes med 20,7 pct. med virkning fra 15. februar 2021. Beløbene afrundes til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med 10.

Grundbeløbene for vægtafgift i tabel A forhøjes i forhold til 2020-niveauet i 2022 med 3,0 pct., i 2023 med 9,7 pct., i 2024 med 16,8 pct., i 2025 med 24,4 pct. og i 2026 med 36,9 pct. Beløbene afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med 10. Fra 2027 og frem betales vægtafgift efter 2026-satserne. Se VÆGTAL § 4, stk. 3-5.

VÆGTAL § 4, stk. 1, I. Motorcykler med varesidevogn.                                       

Afgiftssatser for motorcykler med varesidevogn

 

Grundbeløb  (2020-satser gældende til og med 14. februar 2021)

2023-satser

Afgift pr. køretøj pr. 12 måneder (kr.) Vægtafgift Udligningsafgift Vægtafgift Udligningsafgift
I. Motorcykler med varesidevogn 330 130 370 160

  

VÆGTAL § 4, stk. 1, II, A. Motor- og påhængskøretøjer mv. indtil 4.000 kg tilladt totalvægt.                                                                                                                   

Afgiftssatser for varebiler og mindre lastbiler mv.

 

2020-satser (gældende til og med 14. februar 2021)

2023-satser

Afgift pr. køretøj pr. 12 måneder (kr.) Vægtafgift

Udligningsafgift

Vægtafgift

Udligningsafgift

Tillæg for privat anvendelse

Tilladt totalvægt

Motorkøretøj

Påhængs-
køretøj

Motorkøretøj

Motorkøretøj

Påhængs-
køretøj

Motorkøretøj

Motorkøretøjer registreret
første gang
til og med den 24. april 2007

Motorkøretøjer registreret
første gang den 25. april 2007
eller senere

Indtil 500 kg

1.060

-

600

1.170  -

720

1.120

6.250

501-1.000 kg

1.360

150

860

1.500

170

1.040

1.120

6.250

1.001-2.000 kg

2.250

290

1.170

2.470

320

1.410

1.120

6.250

2.001-2.500 kg

3.890

360

1.460

4.270

400

1.760

6.250

6.250

2.501-3.000 kg

4.660

460

1.660

5.120

510

2.000

6.250

6.250

3.001-4.000 kg

-

4.660

560

1.800

5.120

620

2.270

6.250

18.560

VÆGTAL § 4, stk. 1, II, B. Motor- og påhængskøretøjer mv. over 4.000 kg tilladt totalvægt. 

Afgiftssatser for lastbiler indtil 12 ton inkl. evt. påhængskøretøj og motorredskaber mv. 
  2020-satser (gældende til og med 14. februar 2021) 2023-satser

Afgift pr. køretøj pr. køretøj pr. 12 måneder (kr.)

Vægtafgift Udligningsafgift Vægtafgift Udligningsafgift
Tilladt totalvægt Motor-
køretøj
Påhængs-
køretøj
Motor-
køretøj
Påhængs-
køretøj
Motor-
køretøj
Påhængs-
køretøj
Motor-
køretøj
Påhængs-
køretøj
a) Med højst 2 aksler
4.001-5.000 kg 2.052 552 1.150 200 2.052 552 1.150 200
5.001-6.000 kg 2.052 672 1.150 250 2.052 672 1.150 250
6.001-7.000 kg 2.052 825 1.150 300 2.052 825 1.150 300
7.001-8.000 kg 2.052 988 1.150 400 2.052 988 1.150 400
8.001-9.000 kg 2.052 1.161 1.150 450 2.052 1.161 1.150 450
9.001-10.000 kg 2.052 1.344 1.150 550 2.052 1.344 1.150 550
10.001-11.000 kg 2.279 1.537 1.150 650 2.279  1.537 1.150 650
11.001-12.000 kg 2.610 1.740 1.150 750 2.610 1.740 1.150 750
12.001-13.000 kg 3.087 1.953 1.150 850 3.087 1.953  1.150 850
13.001-14.000 kg 3.604 2.176 1.150 1.000 3.604 2.176 1.150 1.000
14.001-15.000 kg 4.161 2.628 1.150 1.100 4.161 2.628 1.150 1.100
Over 15.000 kg,
pr. 200 kg totalvægt
60 40 16 16  60 40 16 16
b) Med mere end 2 aksler                
Indtil 18.000 kg,
pr. 200 kg totalvægt
32 20 11   12  32  20  11  12
18.001-19.000 kg 3.069 1.953 1.150  1.100  3.069   1.953  1.150  1.100
19.001-20.000 kg 3.332 2.156 1.150  1.200  3.332  2.156  1.150  1.200
Over 20.000 kg,
pr. 200 kg totalvægt
36 24  13  13  36 24  13 13

Trækkraft for én sættevogn 

Afgiften af et lastmotorkøretøj, der registreres som trækkraft for én sættevogn, forhøjes med et beløb svarende til afgiften af en påhængsvogn til godstransport med samme antal aksler og totalvægt som sættevognen. Registreres et lastmotorkøretøj som trækkraft for flere sættevogne, forhøjes afgiften af motorkøretøjet med et beløb svarende til afgiften af en 2-akslet påhængsvogn med samme totalvægt som en sådan 2-akslet sættevogn, som sammen med det pågældende motorkøretøj udgør et vogntog med størst tilladte totalvægt.

Registreres et lastmotorkøretøj udelukkende som trækkraft for sættevogne med flere end 2 aksler, forhøjes afgiften af motorkøretøjet med et beløb svarende til afgiften af en påhængsvogn med 3 eller flere aksler, som sammen med det pågældende motorkøretøj udgør et vogntog med størst tilladte totalvægt.

Se VÆGTAL § 4, stk. 6.

Særligt vedrørende persontransport

I køretøjer, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 4 ton, må der ikke befordres personer uden for førerrummet. Det er dog tilladt uden for førerrummet at befordre personer, som er ansat i ejerens (brugerens) virksomhed, til eller fra den arbejdsplads, hvor de skal anvende det medbragte materiel. Se VÆGTAL § 4, stk. 12.

I køretøjer med tilladt totalvægt over 4 ton, må der ikke uden for førerrummet befordres andre personer end sådanne, som er nødvendige til af- og pålæsning af det transporterede gods. Det er dog tilladt at benytte køretøjerne til befordring af personer, der er ansat i ejerens (brugerens) virksomhed, til eller fra den arbejdsplads, hvor de skal anvende det medbragte materiel. Køretøjerne må ikke benyttes til feriekørsel eller anden privat personbefordring. Se VÆGTAL § 4, stk. 11.

Mandskabsvogne

Der svares afgift efter satserne for vare- og lastmotorkøretøjer for så vidt angår køretøjer, som er særligt indrettet til befordring af mandskab og materiel (mandskabsvogne), hvis varelad eller varerum har større flademål end personrummet, og hvis tilladte totalvægt overstiger 4 tons. Se VÆGTAL § 4, stk. 7.

Med mandskabsvogne må der ud over føreren kun befordres personer, der arbejder i ejerens (brugerens) virksomhed, til eller fra virksomhedens arbejdspladser. Køretøjerne skal på tydelig måde være påmalet virksomhedens navn. Se VÆGTAL § 4, stk. 13.

Ledsagebil

For biler omfattet af VÆGTAL § 4, stk. 1, II, A med en tilladt totalvægt på indtil 3,5 t indrettet med fast soveplads, betales afgift efter satserne for vare- og lastmotorkøretøjer, såfremt bilerne er specielt indrettet til erhvervsmæssig anvendelse som ledsagebil for særtransporter jf. bekendtgørelse 798 af 2. juni 2022 om særtransport. Disse biler kan ikke registreres eller få tilladelse til privat anvendelse. Se VÆGTAL § 4, stk. 10, om ledsagebiler.

Nedvejning af varebil

Der betales afgift efter vægtafgiftsloven af en varebil m.v., der i perioden fra den 25. april 2007 til og med den 27. november 2007 er omregistreret fra en tilladt totalvægt på over 2 t til en tilladt totalvægt på 2 t eller mindre, efter satserne for varebiler m.v. med en tilladt totalvægt i intervallet 2.001-2.500 kg. Dette gælder dog ikke varebiler m.v., der er afgiftsberigtiget med 50 pct. efter REGAL § 5.

For biler, der afgiftsberigtiges efter REGAL § 29, stk. 1, nr. 2, betales vægtafgift efter satserne for varebiler m.v. med en tilladt totalvægt i intervallet 2.001-2.500 kg.

Se VÆGTAL § 20 a.

Lastbiler og vogntog mv., der er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse

Af lastbiler og vogntog mv., der er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, betales afgift på grundlag af den samlede registrerede tilladte totalvægt for lastbilen eller vogntoget efter nedenstående satser.

For lastbiler, der er registreret som trækkraft for flere sættevogne, anvendes satsen for det vogntog, der med den pågældende lastbil har den højeste sats. For lastbiler, der er registreret som trækkraft for en eller flere påhængsvogne, anvendes den højeste af satserne for det eller de registrerede vogntog, dog mindst satsen for samme lastbil uden påhængsvogn, jf. VÆGTAL § 2 c. For lastbiler, der er registreret som trækkraft for en eller flere blokvogne, anvendes satsen for det vogntog, der med den pågældende lastbil har den højeste sats.

For lastbiler, der registreres som trækkraft udelukkende for sættevogne med flere end 2 aksler, anvendes den højeste sats for lastbilen i kombination med påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler. For lastbiler, der registreres som trækkraft udelukkende for påhængsvogne med flere end 2 aksler, anvendes den højeste sats for lastbilen i kombination med påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler, dog mindst satsen for samme lastbil uden påhængsvogn.

Se VÆGTAL § 4 a, stk. 1.

VÆGTAL § 4 a. Lastbiler over 12 ton inkl. evt. påhængskøretøj. 

Afgiftssatser for lastbiler over 12 ton inkl. evt. påhængskøretøj, 2023
Lastbiler, der er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse
Afgift pr. køretøj pr. 12 måneder (kr.)
Luftaffjedrede mv. Med anden affjedring
A. Lastbiler mv.
a) med 2 aksler
Totalvægt indtil 12.999 kg 0 226
Totalvægt 13.000 - 13.999 kg 226 627
Totalvægt 14.000 - 14.999 kg 627 882
Totalvægt over 15.000 kg 882 2.050
b) med 3 aksler
Totalvægt indtil 16.999 kg 226 394
Totalvægt 17.000 - 18.999 kg 394 809
Totalvægt 19.000 - 20.999 kg 809 1.050
Totalvægt 21.000 - 22.999 kg 1.050 1.661
Totalvægt over 23.000 kg 1.661 2.582
c) med 4 aksler og derover
Totalvægt indtil 24.999 kg 1.050 1.065
Totalvægt 25.000 - 25.999 kg 1.065 1.706
Totalvægt 26.000 - 28.999 kg 1.706 2.709
Totalvægt over 29.000 kg 2.709 4.019
B. Last- og sættevogntog (pr. vogntog)
a) Lastbil med 2 aksler
1) Påhængs- eller sættevogn med 1 aksel
Totalvægt indtil 15.999 kg - -
Totalvægt 16.000 - 17.999 kg - 102
Totalvægt 18.000 - 19.999 kg 102 233
Totalvægt 20.000 - 21.999 kg 233 547
Totalvægt 22.000 - 22.999 kg 547 707
Totalvægt 23.000 - 24.999 kg 707 1.276
Totalvægt over 25.000 kg 1.276 2.297
2) Påhængs- eller sættevogn med 2 aksler
Totalvægt indtil 24.999 kg 219 510
Totalvægt 25.000 - 25.999 kg 510 839
Totalvægt 26.000 - 27.999 kg 839 1.232
Totalvægt 28.000 - 28.999 kg 1.232 1.526
Totalvægt 29.000 - 30.999 kg 1.526 2.507
Totalvægt 31.000 - 32.999 kg 2.507 3.480
Totalvægt over 33.000 kg 3.480 5.284
3) Påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler
Totalvægt indtil 37.999 kg 2.769 3.854
Totalvægt over 38.000 kg 3.854 5.239
b) Lastbil med 3 eller flere aksler
1) Påhængs- eller sættevogn med 1 aksel
Totalvægt indtil 24.999 kg 219 510
Totalvægt 25.000 - 25.999 kg 510 839
Totalvægt 26.000 - 27.999 kg 839 1.232
Totalvægt 28.000 - 28.999 kg 1.232 1.526
Totalvægt 29.000 - 30.999 kg 1.526 2.507
Totalvægt 31.000 - 32.999 kg 2.507 3.480
Totalvægt over 33.000 kg 3.480 5.284
2) Påhængs- eller sættevogn med 2 aksler
Totalvægt indtil 37.999 kg 2.447 3.398
Totalvægt 38.000 - 39.999 kg 3.398 4.700
Totalvægt over 40.000 kg 4.700 6.905
3) Påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler
Totalvægt indtil 37.999 kg 1.356 1.684
Totalvægt 38.000 - 39.999 kg 1.684 2.514
Totalvægt over 40.000 kg 2.514 4.004

For køretøjer som nævnt i VÆGTAL § 4 a, stk. 1, der registreres 1. gang, eller som har været afmeldt, forfalder afgiften til betaling på registreringstidspunktet og betales forud for hele perioden.

Desuden finder § 2 om afgiftsperioder mv. samt anmeldelse af ny ejer (bruger), § 4, stk. 1 og 2, om regulering af afgiftsbeløb mv. og § 6 om renteterminer og renteberegning i lov om afgift af vejbenyttelse tilsvarende anvendelse. Se VÆGTAL § 4 a, stk. 2.

Såfremt et køretøj afmeldes af motorkøretøjsregisteret eller overgår til afgiftspligt efter VÆGTAL § 4, refunderes afgiften med 1/12 for hver hele måned, der resterer af afgiftsperioden. Se VÆGTAL § 4 a, stk. 3 om afgiftsrefusion ved afmelding af køretøjer

Grundlaget for regulering er de afgiftssatser i euro, som fremgår af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/62/EF af 17. juni 1999. Skatteministeren offentliggør regulering af afgiftssatser ved bekendtgørelse i Lovtidende. Se VÆGTAL § 4 a, stk. 4.

Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for afgiftens tilbagebetaling som følge af anmeldelse af ny ejer (bruger). Se VÆGTAL § 4 a, stk. 5.

Tillæg for privat anvendelse (privatbenyttelsesafgift)

For motorkøretøjer omfattet af VÆGTAL § 4, stk. 1, II, A, (vare- og lastmotorkøretøjer indtil 4.000 kg. tilladt totalvægt), betales tillæg for privat anvendelse og for blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse, hvis køretøjernes første registrering som nye sker efter den 2. juni 1998. Se VÆGTAL § 2 a. Anvendes køretøjerne blandet privat og erhvervsmæssigt, betales tillæg med 50 pct. af tillægget for privat anvendelse. Se VÆGTAL § 4, stk. 2.

Et køretøj anses for at blive anvendt privat, når den registrerede ejer eller bruger ikke anvender køretøjet i forbindelse med udøvelse af virksomhed eller er forpligtet til at anvende det ved udførelse af arbejdsopgaver som led i et ansættelsesforhold.

Et køretøj anses for at blive anvendt blandet privat og erhvervsmæssigt, når den registrerede ejer eller bruger er:

 • en fysisk eller juridisk person, som udøver virksomhed i offentligt eller privat regi, og køretøjet anvendes som led i den omhandlede virksomhed såvel som til formål, der er virksomheden uvedkommende
 • en fysisk person, der som led i et ansættelsesforhold skal anvende køretøjet ved udførelse af arbejdsopgaver for ansættelsesstedet eller anvender køretøjet i forbindelse med selvstændigt bierhverv, som efter momslovgivningen anses for at være afgiftspligtig virksomhed eller efter skattelovgivningen anses for erhvervsmæssigt, og det under hensyn til formålet er nødvendigt, at kørslen udføres med en varebil.

Hvis køretøjets registrerede bruger er forskellig fra ejeren, fastlægges køretøjets afgiftsmæssige status på grundlag af brugerens anvendelse.

Se VÆGTAL § 2 a.

Mærkning ved privat eller blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse

Vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der er registreret til privat eller blandet privat og erhvervsmæssig brug efter VÆGTAL § 2 a og § 9, skal forsynes med et mærke bag på bilen, jf. dog nedenfor.

Bestemmelsen gælder ikke vare- og lastbiler, der er registreret første gang før den 3. juni 1998, eller efter den 31. december 2008. Bestemmelsen gælder heller ikke for vare- eller lastbiler, der er registreret første gang i perioden fra den 3. juni 1998 og indtil den 1. januar 2009, hvis bilen efter den 31. december 2008 er registreret med den særlige nummerplade for vare- og lastbiler, der er anmeldt til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug (papegøjenummerplade)

Mærket udstedes af Motorstyrelsen og udleveres til anmelderen ved anmeldelse af bilen til registrering til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug.

Hvis et mærke er bortkommet eller beskadiget, udleverer Motorstyrelsen et nyt.

Mærket klæbes indvendigt på bilens bagrude. Er bilen uden bagrude, er bilens bagrude tonet (dvs. mørkere end bilens forrude), eller er bilen med åbent lad (pickup), klæbes mærket et synligt sted bag på bilen efter ejerens eller brugeren valg. Mærket må ikke sættes et sted, hvor det kan være til fare for færdselssikkerheden.

Mærket skal fjernes, hvis bilen registreres til anden brug end til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug.

Se bekendtgørelse nr. 1643 af 17. december 2018  om registrering af køretøjer m.v., kapitel 15, om mærkning af vare- og lastbiler på ikke over 4 tons, der er anmeldt til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug.

Partikeludledningsafgift

For dieseldrevne personbiler, der er indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, betales et tillæg på 1.000 kr. om året. Se VÆGTAL § 2 b.

Dette gælder, hvis partikeludslippet enten ikke er målt eller er målt til mere end 5 mg pr. kilometer ved typegodkendelse i henhold til Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emission fra motorkøretøjer eller i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer.

Der betales ikke tillæg for en bil, hvis bilen efterfølgende er monteret med et godkendt partikelfilter. Kontrollen af, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker, foretages af en synsvirksomhed. Færdselsstyrelsen fastsætter regler om godkendelse af disse partikelfiltre til eftermontering og om den kontrol, synsvirksomheden skal foretage. Pligten til at betale tillægget bortfalder fra det tidspunkt, hvor Motorstyrelsen modtager en anmeldelse fra synsvirksomheden om, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker.

Ovenstående finder tilsvarende anvendelse for dieseldrevne varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg., der er registreret første gang før den 18. marts 2009. Tillægget udgør dog 400 kr. i 2017, 600 kr. i 2018 og 1.000 kr. i 2019 og fremefter.

Se også

Se bekendtgørelse nr. 1474 af 21. december 2009 om fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter

Veterankøretøjer

Når der er forløbet 35 år fra et køretøjs 1. registrering, skal der fra den følgende afgiftsperiode kun betales partikeludledningsafgift, vægtafgift, udligningsafgift og tillæg for privat anvendelse med ¼ af satserne i VÆGTAL § 2 b, stk. 1, § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1. 

Særligt om registreringspligtige ikke-benzindrevne traktorer

Afgiftsberegningen foretages på grundlag af tilladt totalvægt efter satserne i VÆGTAL § 4, som nævnt i § 5.

Gennem en årrække er vægtafgift og udligningsafgift for registreringspligtige ikke-benzindrevne traktorer, der er registreret med anvendelsen "godstransport", imidlertid blevet opgjort på grundlag af køretøjets egenvægt tillagt 200 kg. Denne praksis er ændret pr. 28. juni 2022. For køretøjer, hvor der som følge af den hidtidige praksis er opkrævet et forkert beløb i vægtafgift, og hvor Motorstyrelsen er bekendt med dette, vil Motorstyrelsen som udgangspunkt genoptage sagerne af egen drift og tilbagebetale for meget betalte afgiftsbeløb. Det vil være den eller de tidligere ejere, der oprindeligt hæftede for betalingen af afgiften for en given afgiftsperiode, der er berettiget til tilbagebetaling. For meget betalt afgift vil kunne tilbagebetales, hvis den oprindelige indbetaling af afgiften er sket den 29. juni 2012 eller senere. Beløbet vil blive forrentet efter de almindelige regler herom.

Motorstyrelsen efteropkræver ikke for lidt betalt afgift for disse køretøjer tilbage i tid.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretten

SKM2011.500.BR

Sagen drejede sig om, hvorvidt en leaset varebil på gule plader udover at være benyttet erhvervsmæssigt til lige var benyttet til privat kørsel med den følge, at sagsøgeren alene var berettiget til at fradrage 1/3 af købsmomsen, jf. momslovens § 41, stk. 3, og at den anmeldte erhvervsmæssige status på bilen skulle ændres til blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse.

Retten udtalte, at bevisbyrden for, at varebilen udelukkende anvendtes erhvervsmæssigt påhvilede sagsøgeren, og retten fandt således ikke, at bevisbyrdereglen om gulpladebiler i ligningslovens § 16, stk. 4, kunne overføres til anvendelsen af momslovens § 41, idet momslovens § 41 ikke var blevet ændret i forbindelse ændringen af bevisbyrdereglen ligningslovens § 16, stk. 4.

Under hensyntagen til, at bilen hver dag var parkeret på sagsøgerens faders private bopæl, at det ikke var sandsynliggjort, at bilen ikke i stedet kunne holde på en offentlig parkeringsplads tæt ved den af sagsøgeren drevne bodega, at sagsøgerens fader ikke selv ejede nogen bil, og sagsøgerens fader efter det oplyste hver dag besøgte sagsøgerens bodega, fandt retten ikke, at sagsøgeren havde løftet bevisbyrden for, at varebilen udelukkende blev anvendt erhvervsmæssigt.

Skatteministeriet blev derfor frifundet for så vidt angår disse spørgsmål.

Sagen vedrørte tillige spørgsmålene om, hvorvidt sagsøgerens fader var ansat hos sagsøgeren, således at den omhandlede bil skulle anses for at være stillet til rådighed for faderens fri benyttelse med den virkning, at sagsøgeren dels var indeholdelsespligtig af værdien heraf og dels kunne pålægges et hæftelsesansvar for den manglende indeholdelse. Forud for hovedforhandlingen tog Skatteministeriet bekræftende til genmæle over for disse spørgsmål.

 

Landsskatteretsafgørelser

SKM2023.295.LSR

►Sagen vedrørte, om der skulle opkræves privatbenyttelsesafgift for en varebil, jf. VÆGTAL §§ 2 a og 4. Landsskatteretten bemærkede, at udgangspunktet efter VÆGTAL § 2, stk. 1, er, at virksomheden skulle betale tillæg for privat anvendelse af den omhandlede bil. Det måtte påhvile klageren at godtgøre, at varebilen udelukkende havde været anvendt i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser.

Varebilen var på kontroltidspunktet registreret med anvendelsen godstransport erhverv og måtte hermed alene anvendes til erhvervsmæssig godstransport. Ved en kontrol den 12. juni 2020 havde føreren af varebilen forklaret, at han havde afleveret nogle pakker i Tyskland og efterfølgende havde afhentet nogle pakker i Belgien, der skulle med til Danmark. Videre havde føreren forklaret, at han på vejen hjem var stoppet op for at foretage private indkøb, uanset han vidste, at dette ikke var tilladt. Under kontrollen blev der fundet 9 kasser Harboe Pilsner, en pakke køkkenrulle samt rengøringsmiddel i varebilens varerum, som føreren oplyste var til privat brug.

Landsskatteretten fandt, at private indkøb var virksomheden uvedkommende. Henset til at varebilen var anvendt til private indkøb, fandt Landsskatteretten, at køretøjet var blevet anvendt til formål, der var virksomheden uvedkommende, og dermed ikke udelukkende var anvendt til erhvervsmæssig godstransport. Der skulle derfor betales privatbenyttelsesafgift for blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse.

Klageren var registreret ejer og bruger af varebilen, hvorfor klageren hæftede for den private benyttelsesafgift, jf. VÆGTAL § 10, stk. 1. Landsskatteretten stadfæstede herefter Motorstyrelsens afgørelse.◄