Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om afgift på udledningen af kvælstofoxider i forbindelse med forbrænding.

Afsnittet indeholder:

Bemærk

Kvælstofoxidafgift på gas fremstillet på basis af biomasse er beskrevet i afsnit E.A.4.4.11.5.