Lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat blev ophævet med virkning 1. juli 2019, jf. § 1 og § 8 i lov nr. 270 af 26. marts 2019.

Dermed skal der fra 1. juli 2019 ikke længere svares afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat.