Indhold

Dette afsnit indeholder reglerne om miljøbidrag til finansiering af ophugning og skrotning af biler.

Afsnittet indeholder: