Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af definitionerne på CFC og de industrielle drivhusgasser, som er omfattet af loven.

Afsnittet indeholder:

  • Definition: CFC
  • Definition: HFC, PFC og SF6

Definition: CFC

CFC-gasserne (Chloro-Fluoro-Carbon) er kunstigt fremstillede kemiske forbindelser, som består af klor, fluor og kulstof. CFC-gasserne er kendt for at ødelægge ozonlaget.

CFC anvendes i dag alene i ganske begrænset omfang. CFC blev tidligere brugt i køleskabe og som drivgas i sprayflasker eller som rensemidler. CFC'erne er i dag såkaldte kontrollerede stoffer, hvilket betyder, at anvendelse af ikke-genvundet CFC er forbudt. At CFC er genvundet betyder, at man bruger det samme CFC, som man har brugt en gang tidligere eksempelvis ved, at man udvinder CFC'en fra udrangerede køle- og frysediske, inden disse destrueres.

Brug af genvundet CFC er som hovedreglen også forbudt. Men der er mulighed for at opnå tilladelse eksempelvis til brug af genvunden CFC til brandslukningsformål i luftfartøjer.

I Danmark bruges CFC'erne i dag hovedsageligt kun til laboratorieformål, der ikke er omfattet af afgiften. Det er ifølge miljølovgivningen stadig tilladt at bruge CFC'ere i medicinske spraydåser, men det sker for tiden ikke i Danmark.

Definition: Industrielle drivhusgasser (HFC, PFC og SF6)

HFC, PFC og SF6 kaldes populært for de fluorholdige drivhusgasser eller f-gasserne. Gasserne er kunstigt fremstillede kemiske forbindelser, som anvendes i stedet for CFC-gasserne. F-gasserne spaltes i de laveste lag af atmosfæren, og nedbryder derfor ikke ozonlaget. Anvendelsen medvirker imidlertid til opbygning af stigende mængder klor i atmosfæren, hvilket bidrager til klimaforandringer. De er kendt for - sammen med kuldioxid, metan og lattergas - at medvirke til den globale opvarmning, fordi stofferne holder varmestrålingen fra jordens overflade tilbage i atmosfæren.

HFC anvendes hovedsageligt eller har været anvendt til kølemiddel og til opblæsning af skumplast. PFC anvendes primært som kølemiddel, og SF6 har hovedsagelig været anvendt til støjisolering i vinduer.

Det er som udgangspunkt forbudt at anvende, importere og sælge de fluorholdige drivhusgasser (HFC'er, PFC'er og SF6). Der gælder dog undtagelser for nogle anvendelser. Se bekendtgørelse nr. 1013 af 13. maj 2021 om regulering af visse industrielle drivhusgasser.