Indhold

Dette afsnit angiver betalingssatsen på bærbare batterier og akkumulatorer og beskriver, hvordan betalingen skal beregnes.

Afsnittet indeholder:

  • Betalingssats
  • Beregning
  • Tidligere betalingssatser.

Betalingssats

 I ►2024◄ gælder nedenstående betalingssats i kr. pr. kg.:

Vareart ►2024◄
Markedsførte bærbare batterier og akkumulatorer ►5,97◄

Satsen reguleres årligt og offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside. Se batteribekendtgørelsens § 17, stk. 3.

Beregning

Registrerede virksomheder skal beregne betalingen på grundlag af den markedsførte mængde bærbare batterier og akkumulatorer opgjort i kg. Se batteribekendtgørelsens § 16, stk. 1 og bilag 3.

Ved kg forstås den eksakte vægt af batterier eller akkumulatorer i kg inklusive elektrolyt, eksklusive vægten på udstyret, hvori batteriet eller akkumulatoren er indeholdt, emballage, brugsanvisninger, vejledninger, manualer og lignende. Se batteribekendtgørelsens § 3, stk. 2.

Ved den markedsførte mængde forstås her den mængde bærbare batterier og akkumulatorer, der overdrages eller stilles til rådighed til tredjemand mod eller uden vederlag.

Tidligere betalingssatser

Nedenstående skema viser betalingssatserne i kr. pr. kg i perioden ►1. januar 2019 til 31. december 2023◄:

Vareart 2019 2020 2021 2022 2023
Markedsførte bærbare batterier og akkumulatorer 5,32 5,40 5,44 5,50 5,72