åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Råstoffer

Råstoffer er en fællesbetegnelse for de jord- og bjergarter, der indvindes fra land og fra havet. De mest almindelige råstoffer er sand, grus, sten, granit, kalk, kridt, ler, moler og spagnum.

Se også