åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "I.A.5 Registrering af køretøjer" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne vedrørende registrering af køretøjer.

Afsnittet indeholder:

 • Regel og lovgrundlag (I.A.5.1)
 • Definitioner og Køretøjsregisteret (I.A.5.2)
 • Typer af registreringspligtige køretøjer og køretøjer, der er fritaget for registrering (I.A.5.3)
 • Flytning til og fra Danmark - bopæl, hjemsted og dobbeltdomicil (I.A.5.4)
 • Brug af og krav til udenlandske køretøjer, der bruges i Danmark (I.A.5.5)
 • Grundlaget for registrering af køretøjer (I.A.5.6)
 • Registreringsattest mv. (I.A.5.7)
 • Tidsbegrænset/midlertidig registrering (I.A.5.8)
 • Ændring af registrerede oplysninger og afmelding af køretøjet (I.A.5.9)
 • Nummerplader (I.A.5.10)
 • Særlige nummerplader (I.A.5.11)
 • Betaling, kontrol, klage og straf (I.A.5.12)
 • Autorisering af nummerpladeoperatører (I.A.5.13)
 • Firmanavn eller logo på vare- og lastbiler (I.A.5.14).