åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Regel og lovgrundlag (I.A.4.1)
  • Afgiftsfritagelse (I.A.4.2)
  • Afgiftens størrelse (I.A.4.3)
  • Afgiftsperioden og betaling af afgift (I.A.4.4)
  • Kontrol- og straffebestemmelser (I.A.4.5)
  • Dagsbeviser for varebiler (I.A.4.6)