Indhold

Dette afsnit handler om vejbenyttelsesafgiften for lastbiler med tilladt totalvægt over 12 tons.

Afsnittet indeholder:

  • Regel og lovgrundlag (I.A.2.1)
  • Differentiering og definition af EURO norm (I.A.2.2)
  • Lastbiler omfattet af reglerne (I.A.2.3)
  • Virksomheder, der skal eller kan opkræve afgift (I.A.2.4)
  • Afgiftens størrelse og beregning (I.A.2.5)
  • Kontrol- og straffebestemmelser mv. (I.A.2.6).