åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "I.A.1 Registreringsafgift af motorkøretøjer" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om registreringsafgift af motorkøretøjer.

Afsnittet indeholder:

 • Lovens baggrund, formål og historik (I.A.1.1)
 • Definitioner, afgiftspligt og udenlandske firmabiler (I.A.1.2)
 • Afgiftsfrie køretøjer (I.A.1.3)
 • Afgiftens størrelse og beregning (I.A.1.4)
 • Afgiftspligtig værdi (I.A.1.5)
 • Eksportgodtgørelse (I.A.1.6)
 • Procentafgift, firmabiler, leasingkøretøjer og udlændingebiler (I.A.1.7)
 • Reparerede og ombyggede køretøjer (I.A.1.8)
 • Registrering af virksomheder efter registreringsafgiftsloven (I.A.1.9)
 • Afregning af ►  ◄afgift og regnskab (I.A.1.10)
 • Kontrol-, straffe- og klagebestemmelser (I.A.1.11).