Lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer blev ophævet med virkning 1. april 2019, jf. § 23 lov nr. 1728 af 27. december 2018.

Dermed skal der fra 1. april 2019 ikke længere svares afgift af antibiotika og vækstfremmere, der anvendes som tilsætningsstoffer til foderstoffer.