Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om afgift af CFC og afgift af visse industrielle drivhusgasser (HFC, PFC og SF6).

Afsnittet indeholder:

  • Regel og lovgrundlag E.A.7.12.1
  • Definition af CFC og visse industrielle drivhusgasser (HFC, PFC og SF6) E.A.7.12.2
  • CFC og industrielle drivhusgasser omfattet af reglerne E.A.7.12.3
  • Virksomheder omfattet af reglerne E.A.7.12.4
  • Afgiftens størrelse og beregning E.A.7.12.5
  • Opgørelse og afregning E.A.7.12.6
  • Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse E.A.7.12.7