Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om opkrævning af betaling for markedsførte mængder af bærbare batterier og akkumulatorer.

Afsnittet indeholder: