åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.A.7.1 Emballager, poser, engangsservice og pvc-folier" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om afgift af emballager, bæreposer, engangsservice og pvc-folier.

Afsnittet indeholder:

 • Regel og lovgrundlag (E.A.7.1.1)
 • Definition af emballager (E.A.7.1.2)
 • Emballager omfattet af den volumenbaserede afgift (stykafgiften) (E.A.7.1.3)
 • Afgiftens størrelse for emballager omfattet af den volumenbaserede afgift (E.A.7.1.4)
 • Virksomheder omfattet af den volumenbaserede afgift (oplagshavere) (E.A.7.1.5)
 • Det afgiftspligtige vareområde for bæreposer (E.A.7.1.6)
 • Afgiftens størrelse for afgiftspligtige bæreposer (E.A.7.1.7)
 • Det afgiftspligtige vareområde for engangsservice (E.A.7.1.8)
 • Afgiftens størrelse for engangsservice (E.A.7.1.9)
 • Det afgiftspligtige vareområde for pvc-folier (E.A.7.1.10)
 • Afgiftens størrelse for pvc-folier (E.A.7.1.11)
 • Virksomheder omfattet af afgiften på bæreposer, engangsservice eller pvc-folier (oplagshavere) (E.A.7.1.12)
 • Registrerede varemodtagere omfattet af emballageafgiften (E.A.7.1.13)
 • Opgørelse af den afgiftspligtige mængde efter emballageafgiftsloven (E.A.7.1.14)
 • Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse (E.A.7.1.15)
 • Regnskab og andre bestemmelser (E.A.7.1.16).