åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om afgift af spil. Afsnittet indeholder:

 • Baggrund og generelle regler (E.A.9.1)
 • Lotteri udbudt af Danske Spil A/S (E.A.9.2)
 • Puljevæddemål på heste- og hundevæddeløb (E.A.9.3) (Ophævet)
 • Klasselotteri (E.A.9.4)
 • Gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer (E.A.9.5)
 • Landbaseret kasino (E.A.9.6)
 • Væddemål (E.A.9.7)
 • Onlinekasino (E.A.9.8)
 • Almennyttigt lotteri (E.A.9.9)
 • Lokale puljevæddemål vedrørende hestevæddeløb mv. (E.A.9.10)
 • Spil i forbindelse med offentlige forlystelser (E.A.9.11)
 • Spil uden indsats - visse lodtrækninger og konkurrencer mv. (E.A.9.12)
 • Gevinstopsparing (E.A.9.13)
 • Generelle regler om regnskab og kontrol vedrørende spil (E.A.9.14)
 • Spil udbudt i Grønland (E.A.9.15)
 • Indkomstskat og lønsumsafgift (E.A.9.16)

Se også

Spillemyndigheden er ikke kompetent myndighed i relation til afgifter af spil, men udsteder tilladelser til spil, samt varetager tilsyn med og overvågning af spillemarkedet. For information om:

 • Regler om regulering af spil, herunder definitioner af de forskellige typer af spil
 • Regler om tilladelser til at udbyde spillene og
 • Krav til spiludbyderne i forbindelse med udbuddet af spillene mv.

Se lovbekendtgørelse nr. 1303 af 4. september 2020 om spil og de dertil knyttede bekendtgørelser.

Spillemyndighedens offentliggjorte vejledninger kan findes på www.spillemyndigheden.dk.