åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.5.11.9 Momsfritagelse af forvaltning af investeringsforeninger" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om omfanget af momsfritagelse af forvaltning af investeringsforeninger.

Afsnittet er opdelt i følgende underafsnit: