Indhold

Dette afsnit handler om omfanget af momsfritagelse af transaktioner, herunder forhandlinger, vedrørende valuta, pengesedler og mønter, der anvendes som lovligt betalingsmiddel.

Afsnittet er opdelt i følgende underafsnit:

  • Lovgrundlag (D.A.5.11.7.1)
  • Transaktioner vedrørende valuta, pengesedler og mønter (D.A.5.11.7.2)
  • Forhandling i forbindelse med transaktioner vedrørende valuta, pengesedler og mønter (D.A.5.11.7.3)
  • Biydelser til transaktioner vedrørende valuta, pengesedler og mønter (D.A.5.11.7.4)