Indhold

Dette afsnit handler om omfanget af momsfritagelse af anbringelse af midler, betalinger, checks mv.

Afsnittet er opdelt i følgende underafsnit: