Indhold

Dette afsnit handler om omfanget af momsfritagelse af sikkerheds- og garantistillelse, herunder forhandlinger herom, samt forvaltning af kreditgarantier.

Afsnittet er opdelt i følgende underafsnit: