Indhold

Dette afsnit beskriver begreberne hovedydelser og biydelser i forbindelse med finansielle transaktioner.

Afsnittet er opdelt i følgende underafsnit: