Hverken momssystemdirektivet eller den danske momslov definerer begrebet genforsikringsvirksomhed.

Finanstilsynets ordforklaring

Til belysning af forholdene omkring genforsikring henvises til Finanstilsynets ordforklaring fra beretningen for 1995 for livsforsikringsselskaber:

"Genforsikring: Udtrykket genforsikring betegner, at et forsikringsselskabs forsikringsmæssige risici delvis videregives eller afgives til et andet forsikringsselskab, der betegnes genforsikringsselskab eller reassurandør."

Den momsmæssige behandling af genforsikringsvirksomhed er identisk med behandlingen af almindelig forsikringsvirksomhed.