åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Dette afsnit angiver en række eksempler på ydelser, der ikke er omfattet af momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 2 om social forsorg og bistand.

Afsnittet er opdelt i følgende underafsnit:

  • Fritvalgsordningen (frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen) (D.A.5.2.3.1)
  • Ungdomsklubber (D.A.5.2.3.2)
  • Ydelser til arbejdsledige (D.A.5.2.3.3)