åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.5.2.2 Betingelser for momsfritagelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Dette afsnit beskriver de betingelser, som skal være opfyldte, for at en ydelse er omfattet af momsfritagelsen af social forsorg og bistand.

Afsnittet er opdelt i følgende underafsnit:

  • Overblik over betingelser for momsfritagelse (D.A.5.2.2.1)
  • Offentligretlige organer og organer af almennyttig karakter (D.A.5.2.2.2)
  • Ydelser i form af social forsorg og bistand (D.A.5.2.2.3)
  • Varer og ydelser i nær tilknytning til social forsorg og bistand (D.A.5.2.2.4)