Indhold

Afsnittet beskriver, hvornår en transaktion, der består af flere varer og/eller ydelser, skal anses for én leverance, og hvornår den skal anses for flere leverancer.

Afsnittet indeholder: