åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om frivillig registrering i forbindelse med fast ejendom. Se ML § 51.

Frivillig registrering i forbindelse med investeringsguld, jf. ML § 51 a, omtales i D.A.5.20.5.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag (D.A.14.5.1)
  • Erhvervsmæssig udlejning af fast ejendom ML § 51, stk. 1 (D.A.14.5.2)
  • Køb og til- og ombygning af fast ejendom ML § 51, stk. 1 (D.A.14.5.3)
  • Mindst 2 kalenderår ML § 51, stk. 2 (D.A.14.5.4)
  • Registreringstidspunkt (D.A.14.5.5).