åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.13.2 Leverancer ML § 46, stk. 1-3" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om hvem, der over for Skatteforvaltningen har pligt til at betale og hæfter for betalingen af moms af leverancer af varer eller ydelser med leveringssted i Danmark. Se ML § 46, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel ML § 46, stk. 1, 1. pkt. (D.A.13.2.1)
  • Undtagelse: Omvendt betalingspligt ML § 46, stk. 1, nr. 1-11, og stk. 2-3 (D.A.13.2.2).

Se også

Se også D.A.4.2.5 om platforme mv.