Indhold

Dette afsnit beskriver de særlige regler for fradragsret ved kost, bolig, naturalaflønning, og personalegoder som børnepasning og ferieboliger, underholdning, restaurationsydelser, repræsentation og gaver. Der er nemlig en række indkøb, hvoraf momsen ikke eller kun i begrænset omfang kan medregnes til købsmomsen, selv om indkøbene fuldt ud vedrører virksomhedens momspligtige aktiviteter.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit D.A.11.6.2 om personbiler og motorcykler ML § 42, stk. 1, nr. 7 og stk. 4, 5, 6 og 7.