Indhold

Dette afsnit beskriver de betingelser, der skal være opfyldt for at have fradragsret for momsen på et indkøb, samt hvilke typer af moms, der kan fradrages i henhold til momsloven.

Afsnittet indeholder:

Se også

  • D.A.3 Momspligtige personer
  • D.A.4 Momspligtige transaktioner.