åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.10.1 Leverancer ML § 34 og ML § 34 b" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Momsfritagelserne i ML § 34 er for nogle momsfritagelsers vedkommende kun bestemt af, hvad der leveres. For andre momsfritagelsers vedkommende er det afgørende, hvem der leveres til, eller om varen transporteres til et andet EU-land eller til tredjeland. Se beskrivelsen af den enkelte momsfritagelse.

Afsnittet indeholder:

 • Andre EU-lande ML § 34, stk. 1, nr. 1 - 4 og nr. 14 (D.A.10.1.1)
 • Steder uden for EU ML § 34, stk. 1, nr. 5 - 6 og nr. 16, stk. 3, 8 og 9 (D.A.10.1.2)
 • Skibe ML § 34, stk. 1, nr. 7 - 9 (D.A.10.1.3)
 • Fly ML § 34, stk. 1, nr. 10 - 13, og stk. 4 (D.A.10.1.4)
 • Levering af guld til Nationalbanken ML § 34, stk. 1, nr. 15 (D.A.10.1.5)
 • Formidlingsydelser ML § 34, stk. 1, nr. 17 (D.A.10.1.6)
 • Aviser ML § 34, stk. 1, nr. 18 (D.A.10.1.7)
 • Frihavnen, oplag og særlige toldordninger ML § 34, stk. 1, nr. 19-21, og stk. 5 (D.A.10.1.8)
 • Leverancer fra afgiftsfrie butikker ML § 34, stk. 6 (D.A.10.1.9)
 • Forsvaret, NATO mv. ML § 34, stk. 7 (D.A.10.1.10)
 • Covid-19-pandemien ML § 34 b (D.A.10.1.11).

Se også

Se også afsnit D.A.4.2.5 om momsfritagelse ved leveringer til platforme mv.