Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår momspligten indtræder for leverancer. Se ML §§ 23 og 24.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit D.A.4.2.5 om momspligtens indtræden i forbindelse med leveringer omfattet af de særlige regler om platforme mv., der har virkning fra 1. juli 2021, og afsnit D.A.6.2.1.4 Særligt om periodisering - Ændrede leveringsstedsregler i 2015.