Indhold

Afsnittet handler om omfanget af momsfritagelse for salg og formidling af salg af investeringsguld, herunder investeringsguld repræsenteret af værdipapirer, som indebærer en ejendomsret eller et tilgodehavende til guldet. Se ML § 13, stk. 1, nr. 20.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag og formål (D.A.5.20.1)
  • Definition: Investeringsguld (D.A.5.20.2)
  • Hvilke transaktioner er fritaget for moms? (D.A.5.20.3)
  • Fradragsret for moms i forbindelse med levering mv. af investeringsguld (D.A.5.20.4)
  • Frivillig momsregistrering (D.A.5.20.5)