åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.5.8 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 8)" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet handler om momsfritagelse for udlejning og bortforpagtning af fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag (D.A.5.8.1)
 • Administration af fast ejendom (D.A.5.8.2)
 • Kort om momsfritagelse for udlejning og bortforpagtning af fast ejendom (D.A.5.8.3)
 • Fast ejendom: Udlejning og bortforpagtning er momsfri (D.A.5.8.4)
 • Momsfritagelse for udlejning af sommerhuse (D.A.5.8.5)
 • Momspligt ved udlejning af hotelværelser (D.A.5.8.6)
 • Momspligt ved korttidsudlejning af værelser (D.A.5.8.7)
 • Kursus-, selskabs- og mødelokaler mv.: Udlejning er momsfritaget (D.A.5.8.8)
 • Campingplads mv.: Udlejning er momspligtig (D.A.5.8.9)
 • Parkeringsplads: Udlejning er momspligtig (D.A.5.8.10)
 • Reklameplads: Udlejning er momspligtig (D.A.5.8.11)
 • Opbevaringsbokse: Udlejning er momspligtig (D.A.5.8.12).