åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.5.2 Social forsorg og bistand ML § 13, stk. 1, nr. 2)" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om omfanget af momsfritagelse af social forsorg og bistand.

Afsnittet er opdelt i følgende underafsnit: