åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om de situationer, hvor der skal beregnes moms i forbindelse med erhvervelse af varer fra andre EU-lande og ved fraførsel af EU-varer fra Københavns Frihavn, afgiftsoplag og frilagre.

Afsnittet indeholder:

  • Erhvervelsesmoms af varer (D.A.4.8.1)
  • Erhvervelsesmoms af nye transportmidler (D.A.4.8.2)
  • Erhvervelsesmoms ved overførsel af varer (D.A.4.8.3)
  • Fraførsel fra Københavns Frihavn, afgiftsoplag og frilagre (D.A.4.8.4).