åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.4.1 Leverancer mod vederlag ML § 4, stk. 1, 2 og 5" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet beskriver, hvornår der skal betales moms af leverance af varer og ydelser leveret mod vederlag. Kernebegreberne "levering"/"leverance", 'vederlag', 'varer' og 'ydelse' gennemgås i relation til momssystemdirektivet.

Afsnittet indeholder:

 • Momspligt ved levering af varer og ydelser mod vederlag (D.A.4.1.1)
 • Levering mod vederlag (D.A.4.1.2)
 • Danske undtagelser (D.A.4.1.3)
 • Levering af varer (D.A.4.1.4)
 • Levering af ydelser (D.A.4.1.5)
 • Hovedydelser og biydelser (sammensatte ydelser) (D.A.4.1.6)
 • Vare eller ydelse (blandede leverancer) (D.A.4.1.7)
 • Undtagelse fra momspligt - Salg af aktiver som led i en virksomhedsoverdragelse (D.A.4.1.8).

Se også

For mere information om momspligtige personer og leveringssted her i landet se

 • Momspligtige personer (D.A.3.1)
 • Andre momspligtige personer (D.A.3.2)
 • Stedet for momspligtig levering af varer (D.A.6.1)
 • Stedet for momspligtig levering af ydelser (D.A.6.2).

Særlige typer af leverancer er beskrevet i

 • Overdragelse af varer i henhold til en kommissionsaftale (D.A.4.2.1
 • Lejekontrakter og kontrakter om salg på kredit, hvor ejendomsretten til en vare overgår til lejer/køber ved betaling af det sidste lejebeløb/afdrag (D.A.4.2.2
 • Formidling af ydelser i eget navn (D.A.4.2.3)