åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.3.2 Andre momspligtige personer" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om, hvilke andre fysiske og juridiske personer der er momspligtige, selvom de ikke er omfattet af den generelle definition i ML § 3, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag (D.A.3.2.1)
  • Privatpersoners levering af nye transportmidler til andet EU-land (D.A.3.2.2)
  • Offentlige forsyningsvirksomheder (D.A.3.2.3)
  • Andre offentlige institutioner (D.A.3.2.4)