Indhold

Når en momsregistreret virksomhed tages under konkursbehandling, skal kurator sørge for, at der bliver afregnet moms af de momspligtige leverancer, der foretages i forbindelse med afvikling af virksomheden.

Konkursboet skal som udgangspunkt opkræve og betale moms efter momslovens almindelige regler, der er nærmere beskrevet i de generelle afsnit i Den juridiske vejledning, og hvortil der i det følgende afsnit er henvist, når det er relevant.

Afsnittet beskriver de momsmæssige problemstillinger, der er særlig relevante ved behandlingen af et konkursbo.

Afsnittet indeholder: