åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.12 Momsgodtgørelse ML § 45" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om momsgodtgørelse efter ML § 45 samt om de nærmere administrative regler for ansøgning om godtgørelse af dansk moms eller af moms, der er betalt i andre EU-lande.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftspligtige personer i EU ML § 45, stk. 1 og 17 (D.A.12.1)
  • Afgiftspligtige personer i lande uden for EU ML § 45, stk. 1 og 17 (D.A.12.2)
  • Ambassader og diplomater mv. ML § 45, stk. 2-13 (D.A.12.3)
  • Humanitær udførsel af varer til lande uden for EU ML § 45, stk. 14 (D.A.12.4)
  • Indførsel af varer fra lande uden for EU ML § 45, stk. 15 (D.A.12.5)
  • Godtgørelse af ikke-fradragsberettiget moms af godtgørelse af energiafgifter ML § 45, stk. 1, nr. 16 (D.A.12.6)
  • Passage af fast Øresundsforbindelse ML § 45, stk. 18 (D.A.12.7)
  • Fradrag ved finans/forsikring/transport, før godtgørelse (D.A.12.8).