Indhold

Afsnittet beskriver, hvilke transaktioner (handlinger) der er momspligtige, dvs. hvornår der skal betales moms. Kernebegreberne "levering"/"leverance", 'vederlag', 'varer' og 'ydelse' gennemgås i relation til momssystemdirektivet. Andre vigtige begreber som "udtagning", "overførsel", "erhvervelse" og "indførsel" bliver ligeledes beskrevet.

Afsnittet indeholder:

 • Leverancer mod vederlag ML § 4, stk. 1, 2 og 5 (D.A.4.1)
 • Andre momspligtige leverancer ML § 4, stk. 3 og 4, og ML § 4 c, stk. 1 og 2 (D.A.4.2)
 • Andre momspligtige transaktioner ML § 5 (D.A.4.3)
 • Byggeri for egen regning ML §§ 6-7 (D.A.4.4)
 • Salg og udtagning af aktiver ML § 8 (ophævet) (D.A.4.5)
 • Offentlige institutioners leverancer ML § 9 (D.A.4.6)
 • Overførsel til eget brug i andre EU-lande ML § 10 (D.A.4.7)
 • Erhvervelser ML §§ 11 - 11a (D.A.4.8)
 • Indførsel ML § 9 (D.A.4.9)
 • Vouchere mv. (D.A.4.10)

Se også

For mere information om momspligtige personer, leveringssted her i landet og fritagelse, se

 • Momspligtige personer (D.A.3.1)
 • Andre momspligtige personer (D.A.3.2)
 • Stedet for momspligtig levering af varer (D.A.6.1)
 • Stedet for momspligtig levering af ydelser (D.A.6.2)
 • Momsfritagelser uden fradragsret (fritagelser for bestemte arter af varer og ydelser) (D.A.5)
 • Momsfritagelser med fradragsret (Fritagelse i bestemte situationer) (D.A.10).