åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.4 Momspligtige transaktioner" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Afsnittet beskriver, hvilke transaktioner (handlinger) der er momspligtige, dvs. hvornår der skal betales moms. Kernebegreberne "levering"/"leverance", 'vederlag', 'varer' og 'ydelse' gennemgås i relation til momssystemdirektivet. Andre vigtige begreber som "udtagning", "overførsel", "erhvervelse" og "indførsel" bliver ligeledes beskrevet.

Afsnittet indeholder:

 • Leverancer (af varer og ydelser) mod vederlag (D.A.4.1)
 • Andre momspligtige leverancer (Kommission, konsignation, formidling i eget navn, udlejning og afbetalingssalg med særlige vilkår) (D.A.4.2)
 • Andre momspligtige transaktioner (Udtagning) (D.A.4.3)
 • Byggeri for egen regning (interne byggeydelser) (D.A.4.4)
 • Salg og udtagning af (virksomhedens) aktiver (D.A.4.5)
 • Offentlige institutioners leverancer (D.A.4.6)
 • Overførsel til eget brug i andre EU-lande (D.A.4.7)
 • Erhvervelser (varer fra andre EU-lande eller visse oplag) (D.A.4.8)
 • Indførsel (Importmoms) (D.A.4.9)

Se også

For mere information om momspligtige personer, leveringssted her i landet og fritagelse, se

 • Momspligtige personer (D.A.3.1)
 • Andre momspligtige personer (D.A.3.2)
 • Stedet for momspligtig levering af varer (D.A.6.1)
 • Stedet for momspligtig levering af ydelser (D.A.6.2)
 • Momsfritagelser uden fradragsret (fritagelser for bestemte arter af varer og ydelser) (D.A.5)
 • Momsfritagelser med fradragsret (Fritagelse i bestemte situationer) (D.A.10).