Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit D.A Moms indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Indhold

Afsnit D.A Moms indeholder:

 • Indledning (D.A.1)
 • Momsområdet (D.A.2)
 • Momspligtige personer (D.A.3)
 • Momspligtige transaktioner (D.A.4)
 • Momsfritagelser uden fradragsret (D.A.5)
 • Stedet for momspligtige transaktioner (D.A.6)
 • Momspligtens indtræden (D.A.7)
 • Momsgrundlaget (D.A.8)
 • Momssatsen ML § 33 (D.A.9)
 • Momsfritagelser med fradragsret (D.A.10)
 • Fradrag (D.A.11)
 • Momsgodtgørelse ML § 45 (D.A.12)
 • Betalingspligtige personer (D.A.13)
 • Registrering (D.A.14)
 • Opgørelsen af momstilsvaret ML § 56 (D.A.15)
 • Moms One Stop Shop - Særordninger for ydelser og fjernsalg mv. ML §§ 66-66 u (D.A.16)
 • Særordningen for rejsebureauer (D.A.17)
 • Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjeketer og antikviteter (D.A.18)
 • Momskompensation for modermælkserstatning ML § 72 (D.A.19)
 • Moms ved konkursbehandling (D.A.20)
 • Moms ved byggeri (D.A.21)
 • Motorkøretøjer (D.A.22)
 • Momskompensation til velgørende foreninger mv. (D.A.23).
Tema(er)
Momsområdet Momspligtige personer Momspligtige transaktioner Leveringssted (momsmæssigt beskatningssted) Momsgrundlag Momsfritagelser uden fradragsret Momsfritagelser med fradragsret Momsfradrag Momsgodtgørelse Momsregistrering
Hvad er nyt?

Afsnit D.A.10.1.1.5 om momsfritagelse af leveringer af varer omfattet af  EU-harmoniserede punktafgifter er omarbejdet.

Faglige nyheder

Ved lov nr. 832 af 14. juni 2022 er der i momsloven indsat en bemyndigelse til skatteministeren til at fastsætte regler om foreløbig fradragsprocent i forbindelse med delvis fradragsret og regulering fra foreløbig til endelig fradragsprocent i forbindelse med delvis fradragsret. Bemyndigelsen er udnyttet i bekendtgørelse nr. 790 af 13. juni 2023. Reglerne havde virkning fra 1. juli 2023. Der er ligeledes fastsat overgangsregler. Se D.A.11.4.2.1. Beskrivelsen af de nye regler er udbygget.

Ved lov nr. 755 af 13. juni 2023 er der fra 1. januar 2024 indført omvendt betalingspligt ved indenlandske leveringer af teleydelser til afgiftspligtige videreforhandlere. Se D.A.13.2.2.10.

Skatteministeren har udstedt en ny momsbekendtgørelse.

Skattestyrelsen har i SKM2023.501.SKTST ændret praksis vedrørende den skønsmæssige ansættelse af værdien af privat elforbrug til opvarmning og varmt vand for selvstændigt erhvervsdrivende, når privatboligen har et gældende energimærke, og der ikke foreligger en konkret måling af det private elforbrug.

Skattestyrelsen har i SKM2023.515.SKTST ændret praksis for, hvornår der skal opkræves moms på kommuners levering af renovationsydelser til private grundejere og grundejerforeninger.

Skattestyrelsen har i SKM2023.637.SKTST præciseret praksis om moms på salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning. Samtidig ændres praksis med hensyn til lokalplaners betydning for vurderingen af, om en given transaktion må anses for en momspligtig levering af en byggegrund eller en momsfritaget levering af en ‘gammel’ bygning med tilhørende jord. Skattestyrelsen redegør for sin opfattelse af det momsmæssige bygningsbegreb i forbindelse med levering af grunde med støbte fundamenter. Endvidere præciseres kriterierne for, hvad der udgør en "bygning" med tilhørende jord henholdsvis levering af en "byggegrund" i momsmæssig henseende. Skattestyrelsen ændrer praksis med hensyn til betydningen af indtræden i en forsikringssum for en nedbrændt bygning.

Skattestyrelsen har i SKM2024.1.SKTST præciseret, at produktionsafgifter, som opkræves af fx mejerier, slagteri m.v. hos producenten, avleren m.fl. skal indgå i momsgrundlaget.

Der er indarbejdet et større antal afgørelser mv. i vejledningen. Se evt. oversigt over indarbejdede afgørelser.

Oversigt over indarbejdede afgørelser mv. 

C- eller SKM-nr.

 

C-461/21

D.A.10.3.7

C-180/22

D.A.18.2

C-249/22

D.A.5.22

C-288/22

D.A.3.1.3

C-344/22

D.A.4.1.2

C-453/22

D.A.3.4, D.A.11.1.4.3.1 og D.A.11.1.4.3.2

C-505/22

D.A.4.3.6.2

C-532/22

D.A.6.2.7.3

SKM2023.312.SR

D.A.5.11.6.2

SKM2023.313.SR

D.A.5.11.9.2

SKM2023.314.SR

D.A.5.11.9.2

SKM2023.315.SR

D.A.11.4.2.1

SKM2023.323.BR

D.A.3.1.4.4

SKM2023.327.BR

D.A.4.9.3 og D.A.13.5

SKM2023.329.SR

D.A.5.7.2

SKM2023.408.LSR

D.A.4.1.8

SKM2023.412.LSR

D.A.14.1.2

SKM2023.419.BR

D.A.11.1.6.2

SKM2023.426.SR

D.A.4.10.2.3 og D.A.4.10.2.6

SKM2023.474.LSR

D.A.3.1.2.2 og D.A.13.2.1

SKM2023.478.LSR

D.A.5.23.2

SKM2023.488.VLR

D.A.11.1.2.3 og D.A.11.1.6.2

SKM2023.501.SKTST

D.A.11.4.3.1

SKM2023.504.LSR

D.A.3.1.3, D.A.3.1.4.1 og D.A.3.1.4.2.2

SKM2023.515.SKTST

D.A.3.2.3

SKM2023.522.SR

D.A.4.2.2 og D.A.11.1.3.3.1

SKM2023.526.SKTST

D.A.10.1.4.4

SKM2023.538.SR

D.A.4.1.6.2, D.A.6.2.6.11 og D.A.13.2.2.10

SKM2023.549.VLR

D.A.11.3

SKM2023.550.SR

D.A.5.10.4

SKM2023.600.SR

D.A.4.1.6.2, D.A.4.1.6.3, D.A.6.2.6.11 og D.A.13.2.2.10

SKM2023.610.LSR

D.A.10.1.3.1

SKM2023.627.BR

D.A.11.1.7

SKM2023.623.LSR

D.A.14.1.2

SKM2023.637.SKTST

D.A.5.9.5

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A Moms" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.