åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.C.3.3 Kommanditister" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvad et kommanditselskab er og regler og praksis om opgørelsen af den skattepligtige indkomst for kommanditister, herunder reglerne om kildeartsbegrænsning af underskud og reglerne om fradragskonto. Til sidst er der et afsnit om komplementarens skattemæssige forhold.

Afsnittet indeholder: