åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.C.3.1 Anpartsvirksomheder, herunder projekter" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om anpartsvirksomheder, herunder projekter. Afsnittet gennemgår reglerne for personers muligheder for fradrag ved deltagelse i anpartsvirksomheder og beskriver de begrænsninger, der er i fradragsretten.

Afsnittet indeholder:

  • Beskrivelse af anpartsvirksomheder, herunder projekter (C.C.3.1.1)
  • Regler for anpartsvirksomheder (C.C.3.1.2)
  • Betingelser for anvendelse af anpartsreglerne. Selvstændig erhvervsvirksomhed (C.C.3.1.3)
  • Betingelser for anvendelse af anpartsreglerne. Ejerantal (C.C.3.1.4)
  • Betingelser for anvendelse af anpartsreglerne. Arbejdsindsats (C.C.3.1.5)
  • Regler for vindmøller, juletræer mv., udlejning af driftsmidler, skibe og fast ejendom (C.C.3.1.6)
  • Indkomstopgørelsen for anpartsvirksomheder, herunder projekter og udlejningsvirksomhed (C.C.3.1.7)
  • Indberetning af oplysninger til SKAT vedrørende anpartsvirksomheder SKL § 8 S (C.C.3.1.8)
  • Anpartsreglernes ikrafttrædelse (C.C.3.1.9)
  • Overgang til dødsbo vedrørende anpartsvirksomheder. Udlæg til arvinger mv. og overdragelse mellem ægtefæller (C.C.3.1.10).