åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om anpartsvirksomheder, herunder projekter. Afsnittet gennemgår reglerne for personers muligheder for fradrag ved deltagelse i anpartsvirksomheder og beskriver de begrænsninger, der er i fradragsretten.

Afsnittet indeholder:

  • Beskrivelse af anpartsvirksomheder, herunder projekter (C.C.3.1.1)
  • Regler for anpartsvirksomheder (C.C.3.1.2)
  • Betingelser for anvendelse af anpartsreglerne. Selvstændig erhvervsvirksomhed (C.C.3.1.3)
  • Betingelser for anvendelse af anpartsreglerne. Ejerantal (C.C.3.1.4)
  • Betingelser for anvendelse af anpartsreglerne. Arbejdsindsats (C.C.3.1.5)
  • Regler for vindmøller, juletræer mv., udlejning af driftsmidler, skibe og fast ejendom (C.C.3.1.6)
  • Indkomstopgørelsen for anpartsvirksomheder, herunder projekter og udlejningsvirksomhed (C.C.3.1.7)
  • Indberetning af oplysninger til Skattestyrelsen vedrørende anpartsvirksomheder SIL § 42 (C.C.3.1.8)
  • Anpartsreglernes ikrafttrædelse (C.C.3.1.9)
  • Overgang til dødsbo vedrørende anpartsvirksomheder. Udlæg til arvinger mv. og overdragelse mellem ægtefæller (C.C.3.1.10).