Resumé

Dette afsnit handler om:

  • Selvstændig erhvervsvirksomhed (C.C.1)
  • Indkomstopgørelsen for selvstændigt erhvervsdrivende (C.C.2
  • Anpartsvirksomheder, herunder projekter og kommanditister (C.C.3)
  • Landbrug. Andre jordbrug. Vedvarende energianlæg (C.C.4)
  • Virksomheds- og kapitalafkastordningen (C.C.5)
  • Afståelse af erhvervsvirksomhed, goodwill og immaterielle rettigheder mv. (C.C.6)
  • Virksomhedsomdannelse (C.C.7)
  • Arbejdsmarkedsbidrag for selvstændigt erhvervsdrivende (C.C.8)
  • Skat ved konkurs (C.C.9).
Tema(er)
Erhvervsbeskatning anpartsvirksomhed virksomhedsomdannelse arbejdsmarkedsbidrag for selvstændigt erhvervsdrivende skat ved konkurs
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Vejledningen er ajourført med seneste vedtagne lovgivning og praksis.

I afsnit C.C.5 om virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen er indarbejdet de ændringer, som fremgår af lov nr. 652 af 8. juni 2016. Endvidere er afsnittet opdateret med seneste praksis.

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.C Erhvervsbeskatning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.